Otváracie hodiny

Pondelok -  11:00 - 14:00              18:00 - 22:00

Utorok -      11:00 - 14:00               18:00 - 22:00

Streda -      11:00 - 14:00               18:00 - 22:00

Štvrtok -     11:00 - 14:00               18:00 - 22:00

Piatok -       11:00 - 14:00               18:00 - 22:00

Sobota - Zatvorené

Nedeľa - Zatvorené

Pracovné dni: Od 14:00-18:00 - technická prestávka

Kuchyňa funguje do 21:20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

 

Letná terasa - otvorená iba do 21:00 hod. (Podľa nariadenia mesta) 

 

Mesto Trstená v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 1 písm b) zákona NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydává                                                                                                       
                                                          Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012
                                        O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.